Przedsiębiorstwo Projektów Górniczych i Wierceń Geologicznych „DMM” Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w wykonywaniu wierceń geologicznych. Stosując dostępne technologie wiertnicze wykonujemy m.in. otwory poszukiwawcze, eksploatacyjne, geotermalne, inżynieryjne oraz geotechniczne.
Przedsiębiorstwo Projektów Górniczych i Wierceń Geologicznych „DMM” jest spółką posiadającą zespół pracowników z dużym doświadczeniem oraz wymaganymi uprawnieniami w zakresie projektowania, wiercenia oraz wykonywania testów otworowych w otworach badawczych, studziennych, inżynieryjnych, geotermalnych, geotechnicznych.

Jesteśmy zespołem, który swój potencjał czerpie z ustalonych wzorców i najlepszych światowych doświadczeń w specjalności wiertniczej. Współpracujemy z firmą Daldrup & Söhne AG partnerem znanym z usług wiertniczych w Europie. Prowadzimy również kooperację z jednostkami naukowo – technicznymi dla optymalizowania i rozwoju stosowanych procesów technologicznych.
Gwarancję profesjonalnej realizacji projektów wiertniczych w różnorodnych warunkach geologicznych dają rozwiązania technologiczne, doświadczona kadra kierownicza i inżynierska, zmotywowani pracownicy wiertni oraz szerokie spektrum posiadanego do zastosowania sprzętu i osprzętu.

Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług, a także najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Dążenie do bycia liderem w segmencie średnich firm wiertniczych, kompleksowa realizacja zakontraktowanych projektów, wypełnienie oczekiwań naszych klientów oraz pozostanie ich partnerami biznesowymi jest naszym celem.

Przedsiębiorstwo Projektów Górniczych
i Wierceń Geologicznych „DMM” Sp. z o.o. 

ul. Wojkowicka 25, 41-250 Czeladź

Tel: +48 32 7637163
Fax: +48 32 7637163
e-mail: info@dmm-polska.pl