Przedsiębiorstwo Projektów Górniczych i Wierceń Geologicznych „DMM” jest spółką, posiadającą zespół pracowników z dużym doświadczeniem oraz wymaganymi uprawnieniami w zakresie projektowania, wiercenia oraz wykonywania testów otworowych w otworach badawczych, studziennych, inżynieryjnych, geotermalnych, geotechnicznych.

Przedsiębiorstwo Projektów Górniczych i Wierceń Geologicznych „DMM” Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w wykonywaniu wierceń geologicznych. Stosując dostępne technologie wiertnicze wykonujemy m.in. otwory poszukiwawcze, eksploatacyjne, geotermalne, inżynieryjne oraz geotechniczne. Nasz zespół projektowy wykonuje również dokumentacje projektowe i wynikowe dla prac geologicznych.

  - wiercenia studzienne,
- wiercenia piezometryczne,
- renowacja studni,
- montaż instalacji pompowej.
  - hydrotermalna geotermia dla pozyskania energii,
- wiercenia geotermalne dla
   głębinowych sond geotermalnych,
- wiercenia geotermalne dla instalacji   wymienników ciepła.
  - wiercenia otworów w celu poszukiwania paliw,
- wiercenia otworów w celu poszukiwania
   i rozpoznania zasobów mineralnych,
- wiercenia otworów w celu rozpoznania   hydrogeologicznego.
  - wiercenia inżynieryjne i zabudowa mikropali,
- iniekcja, wypełnianie pustek, uszczelnianie
   gruntu,
- odwadnianie terenu,
- zabudowa inklinometrów.
  - wiercenia otworów produkcyjnych dla wody
   i gazu,
- wiercenia otworów dla montażu podziemnych
   instalacji wydobywczych,
- wiercenia inżynieryjne dla podziemnych zakładów
   górniczych.


Przedsiębiorstwo Projektów Górniczych
i Wierceń Geologicznych „DMM” Sp. z o.o. 

ul. Wojkowicka 25, 41-250 Czeladź

Tel: +48 32 7637163
Fax: +48 32 7637163
e-mail: info@dmm-polska.pl